Zeszyty RCAS

Diagnoza strategiczna Regionalnej Polityki Rozwoju Edukacji

Diagnoza strategiczna Regionalnej Polityki Rozwoju Edukacji

Diagnoza strategiczna została opracowana przez Regionalne Centrum Analiz i Planowania Strategicznego  w ramach prac związanych z opracowaniem "Regionalnej Polityki Rozwoju Edukacji Województwa Śląskiego", przyjętej Uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 1188/427/VI/2023 dnia 31.05.2023 r.


Diagnoza strategiczna Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji

Potencjały i wyzwania rozwojowe województwa śląskiego w kontekście sprawiedliwej transformacji. Zróżnicowanie obszaru podregionów górniczych

Diagnoza strategiczna została opracowana przez Regionalne Centrum Analiz i Planowania Strategicznego  w ramach prac związanych z opracowaniem "Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji (TPST)", który w latach 2021-2027 jest podstawą do wydatkowania środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji oraz korzystania z innych, unijnych źródeł finansowania transformacji regionów górniczych UE.Zeszyt RCAS 10/2017

Analiza powiązań funkcjonalnych na obszarze województwa śląskiego

W raporcie przedstawiono wyniki badania nad powiązaniami funkcjonalnymi pomiędzy jednostkami sieci osadniczej województwa śląskiego, które przeprowadzone zostało w 2017 roku przez Regionalne Centrum Analiz i Planowania Strategicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach.
Zeszyt RCAS 6/2016

Charakterystyka województwa śląskiego w ujęciu demograficznym

W zeszycie przedstawiono diagnozę sytuacji demograficznej województwa śląskiego z uwzględnieniem stanu na koniec 2014 roku oraz prognozy w perspektywie 2050.


Zeszyt RCAS 5/2014

Diagnoza Rozwoju Systemu Transportu Województwa Śląskiego

Diagnoza systemu transportu województwa śląskiego jest próbą identyfikacji i inwentaryzacji systemu transportu w województwie śląskim. Zawiera informacje w zakresie uwarunkowań społeczno-gospodarczych i środowiskowych rozwoju transportu, dostępności transportowej regionu, stanu infrastruktury, rynku przewozów, systemów zarządzania oraz bezpieczeństwa w transporcie.


Zeszyt RCAS 4/2012

Diagnoza strategiczna rozwoju województwa śląskiego na potrzeby aktualizacji Strategii

W zeszycie przedstawiono diagnozę strategiczną rozwoju województwa śląskiego, która opracowana została w Wydziale Planowania Strategicznego i Przestrzennego, w ramach prac związanych z aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020”.


Zeszyt RCAS 3/2012

Delimitacja metropolii i aglomeracji oraz ich obszarów funkcjonalnych w województwie śląskim

W raporcie przedstawiono wyniki delimitacji metropolii i aglomeracji oraz ich obszarów funkcjonalnych, która przeprowadzona została w grudniu 2012 roku przez Regionalne Centrum Analiz Strategicznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach.


Zeszyt RCAS 2/2012

Terytorializacja w kontekście krajowej strategii rozwoju regionalnego. Ujęcie regionalne województwa śląskiego

W zeszycie przedstawiono próbę przetransponowania na poziom województwa śląskiego założeń Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego w zakresie delimitacji przestrzennej.


Zeszyt RCAS 1/2012

Analiza powiązań funkcjonalnych na obszarze województwa śląskiego

W zeszycie przedstawiono wyniki badania nad powiązaniami funkcjonalnymi pomiędzy jednostkami sieci osadniczej województwa śląskiego, które przeprowadzone zostało w 2011 roku