Baza danych OPI TPP 2.0

W kwietniu br. została udostępniona baza danych terenów pogórniczych i poprzemysłowych na obszarze województwa śląskiego przygotowana w ramach projektu pn. „Rozbudowa systemu zarządzania terenami pogórniczymi na terenie województwa śląskiego” (akronim projektu: OPI-TPP 2.0) realizowanego przez Województwo Śląskie wraz z Głównym Instytutem Górnictwa w Katowicach (liderem projektu).

Baza danych OPI TPP 2.0 zawiera szczegółową charakterystykę zinwentaryzowanych terenów pogórniczych i poprzemysłowych, a także opracowaną na podstawie autorskich algorytmów waloryzację tych terenów tj. ocenę atrakcyjności inwestycyjnej, ocenę potencjału do usług ekosystemowych oraz ocenę kosztów rewitalizacji. System daje również możliwość spersonalizowanego porównywania wybranych terenów. 


W bazie można także znaleźć cyfrowe wersje dokumentów, dotyczące zinwentaryzowanych terenów, w tym dane z nalotów dronem, mapy geodezyjne, raporty termowizyjne, wyniki badania wody, ocenę oddziaływania na środowisko działalności górniczej oraz decyzje (plany ruchu przy likwidacji zakładu górniczego).


Baza danych OPI TPP 2.0  dostępna jest pod adresem:
https://www.opi-tpp.pl


Projekt „Rozbudowa systemu zarządzania terenami pogórniczymi na terenie województwa śląskiego”  realizowany był w ramach II osi priorytetowej RPO WSL 2014-2020 (EFRR), tj. Cyfrowe Śląskie, działanie: 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych.