Wiadomości

2019-12-03

Spotkanie Zespołu ekspertów do aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego

W dniu 2 grudnia 2019 r. odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu ekspertów do aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego.


2019-04-10

Warsztaty subregionalne 2019

Na przełomie marca i kwietnia 2019 roku zrealizowano cykl warsztatów subregionalnych z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego. Spotkania otwierane były przez Marszałka Województwa Śląskiego i jego zastępców.