Analiza terenów pogórniczych i poprzemysłowych w województwie śląskim

Analiza terenów pogórniczych i poprzemysłowych w województwie śląskim
Przedmiotem niniejszego opracowania jest analiza terenów poprzemysłowych i pogórniczych zgromadzonych i opisanych w bazie danych OPI-TPP 2.0, opracowanej w ramach realizacji projektu: ROZBUDOWA SYSTEMU ZARZĄDZANIA TERENAMIPOGÓRNICZYMI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO (akronim OPI-TPP 2.0: https://opi-tpp2.pl/). Analiza została przeprowadzona na podstawie danych aktualnych na dzień zakończenia projektu tj. 31.03.2023 r.
Głównym celem opracowania jest analiza terenów pogórniczych i poprzemysłowych, stanowiąca pewnego rodzaju podsumowanie danych szczegółowych zawartych w bazie OPI-TPP 2.0. Jednym z elementów realizacji przytoczonego projektu poza inwentaryzacją terenu było opracowanie tła społeczno-gospodarczego regionu, w ramach którego przygotowano dokument pn. Ocena potencjału terenów poprzemysłowych, w tym pogórniczych w aspekcie polityki regionalnej.


Analiza terenów pogórniczych i poprzemysłowych w województwie śląskim.pdf

Analiza terenów pogórniczych i poprzemysłowych w województwie śląskim_WCAG