Analiza potencjału rozwojowego funkcji metropolitalnych obszarów aglomeracji miejskich województwa śląskiego, będących ośrodkami wzrostu gospodarczego województwa śląskiego w kontekście procesów zachodzących na regionalnym rynku pracy - sektor usług nowoczesnych

Celem badania była diagnoza sektora usług nowoczesnych (w szczególności – specjalistycznych usług dla biznesu) na potrzeby wskazywania kierunków i działań wzmacniających rozwój tej branży otoczenia biznesu, w kontekście procesów zachodzących na regionalnym rynku pracy.

Osiągnięciu celu głównego sprzyjały następujące cele szczegółowe:

  • analiza działań związanych z lokalizowaniem i promowaniem podmiotów sektora usług nowoczesnych,
  • analiza działań związanych z kształceniem zasobów ludzkich dla potrzeb sektora usług nowoczesnych,
analiza działań związanych z rozwojem podmiotów sektora usług nowoczesnych, które prowadzą już działalność w obszarach aglomeracyjnych województwa śląskiego.
Załączniki
Raport [PDF 2,7MB]