OPI TPP 2.0KONTAKT

Plakat przestawiający OPI TPP 2.0

dr Adam Hamerla
Kierownik projektu
E: ahamerla@gig.eu
T: +48 (32) 259 22 92
Główny Instytut Górnictwa
dr Karolina Jąderko-Skubis
Biuro projektu
E: kjaderko@gig.eu
T: +48 (32) 259 22 96
Główny Instytut Górnictwa
mgr Joanna Miśka
Koordynacja projektu po stronie UMWS
E: joanna.miska@slaskie.pl
T: +48 (32) 77 44 040
Województwo Śląskie
mgr Aleksandra Pitura
Koordynacja projektu po stronie UMWS
E: aleksandra.pitura@slaskie.pl
T: +48 (32) 77 44 036
Województwo Śląskie

Metryczka projektu

Wartość projektu: 5 800 000,00 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 4 930 000,00 zł
Dofinansowanie z budżetu państwa: 580 000,00 zł
Okres realizacji projektu: 01-01-2020 – 31-03-2023

Dofinansowanie na realizację projektu zostało przyznane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych.