OPI TPP 2.0


O NASGłówny Instytut Górnictwa

Województwo Śląskie

  • 95 lat tradycji i doświadczenia,
  • marka znana w Polsce i wielu regionach Europy,
  • współpraca z przemysłem, biznesem i samorządem,
  • szeroka kadra specjalistów z zakresu przemysłu i inżynierii środowiska,
  • setki opracowań naukowych i wdrożonych rozwiązań,
  • w gronie liderów w zakresie przekształceń terenów poprzemysłowych.
  • najbardziej uprzemysłowiony region w Polsce,

  • potencjał ludzki i infrastrukturalny,

  • przywiązanie do tradycji i nowoczesne technologie,

  • region najbardziej dotknięty konsekwencjami związanymi z dostosowaniem do zmian klimatu.

W projekcie GIG przyjął rolę lidera odpowiedzialnego za koordynację prac i nadzór merytoryczny przedsięwzięcia. W zakresie zespołu GIG będzie m.in. przeprowadzenie inwentaryzacji terenów pogórniczych, digitalizacja dokumentów czy opracowanie algorytmów waloryzacyjnych.

Więcej informacji na stronie www.gig.eu

Województwo Śląskie w projekcie jest reprezentowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego oraz Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Jako partner projektu odpowiada m.in. za dostarczenie części danych do projektu, działania promocyjne oraz współpracę z podmiotami górniczymi, biznesowymi i samorządowymi, ocenę potencjału terenów pogórniczych w aspekcie polityki regionalnej.

Więcej informacji na stronie www.slaskie.pl

Metryczka projektu

Wartość projektu: 5 800 000,00 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 4 930 000,00 zł
Dofinansowanie z budżetu państwa: 580 000,00 zł
Okres realizacji projektu: 01-01-2020 – 31-03-2023

Dofinansowanie na realizację projektu zostało przyznane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych.