Badanie poziomu świadczonych usług zdrowotnych w wybranych jednostkach ochrony zdrowia w kontekście diagnozy poziomu rozwoju regionalnych usług publicznych oraz prognozy ich zapotrzebowania i wpływu na sytuację rynku pracy w świetle tendencji demograficznych oraz społeczno-gospodarczych

Głównym celem przeprowadzonego badania było uzyskanie wiedzy na temat jakości świadczonych usług we wskazanych w koncepcji badania jednostkach ochrony zdrowia oraz dostosowanie świadczonych przez nie usług do prognozowanych zmian społeczno–demograficznych. Wyniki badania dostarczają wiedzy na temat stopnia zapewnienia usług zdrowotnych przez jednostki ochrony zdrowia z terenu województwa śląskiego, formułują ocenę funkcjonowania i weryfikują politykę zdrowotną prowadzoną przez te jednostki, wraz ze wskazaniem obszarów wymagających podjęcia działań ze strony władz regionu.

Szczegółowe cele badania to:

  • uzyskanie wiedzy na temat jakości świadczonych usług (we wskazanych w koncepcji badania jednostkach ochrony zdrowia z terenu województwa śląskiego),
  • ocena funkcjonowania placówek,
  • weryfikacja polityki zdrowotnej prowadzonej przez placówki,
  • wskazanie obszarów wsparcia, wymagających podjęcia działań ze strony władz regionu,
  • dostosowanie usług świadczonych przez SPZOZ-y do prognozowanych zmian społeczno-demograficznych.
Załączniki
Raport [PDF 8,1MB]