Analiza przestrzennego i funkcjonalnego rozmieszczenia infrastruktury nowej gospodarki i społeczeństwa informacyjnego (gospodarki i społeczeństwa wiedzy) oraz opracowanie prognoz i kierunków jej rozwoju jako determinanty kreowania nowych miejsc pracy i zapotrzebowania na nowe kwalifikacje w województwie śląskim

Głównym celem badania była ocena poziomu rozwoju i sformułowanie prognoz w obszarze infrastruktury nowej gospodarki i społeczeństwa informacyjnego w ujęciu przestrzennym oraz funkcjonalnym pod kątem potencjału do kreowania nowych miejsc pracy i zapotrzebowania na nowe kwalifikacje w województwie śląskim.

Cel główny badania został zrealizowany poprzez wymienione niżej cele szczegółowe takie jak:

  • Weryfikacja popytu na ofertę Infrastruktury Przedsiębiorczości Technologicznej (IPT) oraz aktywności wspierających przedsiębiorczość technologiczną w woj. śląskim,
  • Inwentaryzacja podaży istniejącej IPT oraz planów rozwojowych gestorów tej infrastruktury,
  • Analiza innowacyjnych kompetencji firm nowej gospodarki ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania kapitału ludzkiego nowej generacji,
  • Analiza kompetencji sieciowych i określenie potrzeb w zakresie ich rozwoju, w tym tworzenia nowych zawodów i jakościowego rozwoju dotychczasowych,
  • Analiza kompetencji w zakresie zastosowania ICT w transformacji działalności i zwiększania poziomu innowacyjności z punktu widzenia tworzenia nowych zawodów,
  • Weryfikacja poziomu kompetencji i postaw wobec nowych technologii,
  • Analiza wpływu istniejących instrumentów wsparcia przedsiębiorczości technologicznej na rozwój firm nowej gospodarki.
Załączniki
Raport [PDF 2,7MB]