OPI TPP 2.0


 

ROZBUDOWA SYSTEMU ZARZĄDZANIA TERENAMI POGÓRNICZYMI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie nowej e-usługi w postaci ogólnodostępnego systemu informacyjnego o terenach pogórniczych na terenie województwa śląskiego. Zakres informacji i planowanych do udostępniania narzędzi dedykowany jest ocenie możliwości i potencjału do ponownego wykorzystania tych terenów, w kierunku gospodarczym i społecznym.PRODUKTY

Baza danych terenów pogórniczych

Kompletna i aktualna charakterystyka kilkuset terenów pogórniczych. Zakres informacji dedykowany inwestorom i podmiotom odpowiedzialnym za kształtowanie polityki przestrzennej województwa. Opis terenów wzbogacony mapami, fotografiami, modelami 3D.

Cyfrowe repozytorium dokumentów

Zdigitalizowany do postaci cyfrowej zbiór niepublikowanych, rozproszonych i trudno dostępnych dokumentów pochodzących z czasów funkcjonowania zakładów górniczych. Skarbnica wiedzy i zachowane dziedzictwo śląskich kopalń.

 

Ocena kosztów rewitalizacji

Ta część e-usługi dostarczy odpowiedzi inwestorowi na jakim etapie gotowości do ponownego zainwestowania jest dany teren. Dla każdego terenu określona zostanie „ścieżka” z jaką będzie musiał zmierzyć się przyszły inwestor przed przystąpieniem do ponownego zagospodarowania terenu.

Potencjał świadczenia usług ekosystemowych

Przeznaczenie terenu pod rozwój ekosystemów przyrodniczych nie musi oznaczać utraty potencjału gospodarczego terenu. Ocena potencjału do świadczenia usług ekosystemowych ma wskazać tereny, pogórnicze na których brak „twardych inwestycji” przyniesie największe korzyści gospodarcze i społeczne.

Atrakcyjność inwestycyjna

E-usługa OPI-TPP 2.0 dostarczy danych i informacji do wstępnej oceny atrakcyjności inwestycyjnej, a co więcej przygotuje ją dla użytkownika wg opracowanej metody. Każda inwestycja jest inna więc po zalogowaniu użytkownik będzie mógł sam zdecydować które parametry są dla niego najważniejsze.


Benchmarking

Narzędzie dla tych którzy poszukują optymalnej lokalizacji pod swoje inwestycje. Chcesz porównać tereny pogórnicze wg swoich własnych kryteriów i priorytetów lub zdać się na przygotowaną ocenę waloryzacyjną? Narzędzie do benchmarkingu będzie właśnie dla Ciebie.Metryczka projektu

Wartość projektu: 5 800 000,00 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 4 930 000,00 zł
Dofinansowanie z budżetu państwa: 580 000,00 zł
Okres realizacji projektu: 01-01-2020 – 31-03-2023

Dofinansowanie na realizację projektu zostało przyznane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych.