Raporty i analizy

Zestawienie wybranych (!) opracowań przydatnych do monitoringu rozwoju regionu, których autorami są jednostki rządowe i samorządowe różnego szczebla, instytucje naukowe i firmy komercyjne.

Polityka społeczna
Badania opracowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego 
https://rops-katowice.pl/strategie-programy-badania-raporty-i-analizy/

Rynek pracy

Wszystkie badania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach

http://wupkatowice.praca.gov.pl/analizy-i-badania


Kultura i turystyka

Badania Śląskiej Organizacji Turystycznej w Katowicach

https://www.silesia-sot.pl/kat/badania-turystyczne/


Transport

Badania Ewaluacyjne


Innowacje
Wszystkie badania w obszarze rozwoju innowacyjnego: https://ris.slaskie.pl/czytaj/przeczytaj_analizy_raporty_i_podsumowania


Środowisko


Współpraca międzynarodowa