Konferencja w ramach projektu „Rozbudowa systemu zarządzania terenami pogórniczymi na terenie województwa śląskiego”(OPI-TPP 2.0)

 Zdjęcie Zdjęcie

W Sali Sejmu Śląskiego odbyła się konferencja w ramach projektu „Rozbudowa systemu zarządzania terenami pogórniczymi na terenie województwa śląskiego” skierowana m.in. do przedstawicieli środowisk naukowych, instytucji otoczenia biznesu, podmiotów górniczych, gmin i powiatów województwa śląskiego oraz województw powiązanych z procesem transformacji. Wydarzenie miało na celu przedstawienie założeń metodologicznych i wstępnych wyników prac projektowych.

Konferencję otworzył Pan Wojciech Kałuża – Wicemarszałek Województwa Śląskiego. W imieniu lidera projektu, Głównego Instytut Górnictwa, gości przywitał Pan Jan Bondaruk – Z-ca Dyrektora ds. Inżynierii Środowiska.


Konferencja w sali Sejmu Śląskiego

W pierwszej części wydarzenia skupiono się na zaprezentowaniu funkcjonalności systemu OPI-TPP 2.0 odnośnie waloryzacji środowiskowej i potencjału do świadczenia usług ekosystemowych na terenach pogórniczych, szacowania koszów rekultywacji terenów pogórniczych, oceny atrakcyjności inwestycyjnej wskazanych terenów oraz cyfryzacji zasobów systemu. Następnie przedstawiono przygotowane w ramach prac projektowych opracowanie pt. „Ocena potencjału terenów pogórniczych w aspekcie polityki regionalnej”, stanowiącego element uzupełniający do tworzonej e-usługi.

W dalszej części konferencji przybliżono zakres wsparcia doradczego dotyczącego ponownego zagospodarowania obszarów pogórniczych i poprzemysłowych oraz zaprezentowano wstępne wyniki testowania przygotowywanego narzędzia w ramach inicjatyw na rzecz regionów górniczych w transformacji (START). Przedstawiono także dobre praktyki związane z realizacją innych przedsięwzięć o podobnej tematyce, takich jak np. projekt Recovery, który skupia się na odtworzeniu zdegradowanych i przekształconych ekosystemów na terenach pogórniczych. Ostatnie wystąpienie dotyczyło możliwości wykorzystania Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji na cele związane z ponownym zagospodarowania terenów pogórniczych. Konferencja zakończyła się panelem dyskusyjnym.

Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną i obowiązujące obostrzenia sanitarne konferencja dostępna była również w formie transformacji online.

Załączniki
Tereny Pogórnicze i poprzemysłowe inne niż w pogórnicze w systemie OPI-TPP 2.0 [PDF 2,0MB]
Waloryzacja przyrodnicza i potencjał do świadczenia usług okołosystemowych na terenach pogórniczych [PDF 3,7MB]
Waloryzacja środowiska i potencjał do świadczenia usług ekosystemowych na terenach pogórniczych [PDF 1,9MB]
Waloryzacja środowiska i potencjał do świadczenia usług ekosystemowych na terenach pogórniczych [PDF 2,0MB]
Szacowanie kosztów rekultywacji terenów pogórniczych na podstawie systemu OPI-TPP 2.0 [PDF 1,6MB]
Ocena atrakcyjności inwestycyjnej terenów pogórniczych [PDF 1,5MB]
Cyfrowe repozytorium danych systemu OPI-TPP 2.0 [PDF 2,3MB]
Ocena potencjału terenów pogórniczych w aspekcie polityki regionalnej [PDF 2,0MB]
Wsparcie doradcze w zakresie ponownego zagospodarowania obszarów pogórniczych i poprzemysłowych [PDF 639,9kB]
Wpływ ekstremalnych zjawisk pogodowych na działalność górniczą i tereny górnicze [PDF 4,3MB]
Projekt Recovery: Odtworzenie zdegradowanych i przekształconych ekosystemów na terenach pogórniczych [PDF 3,9MB]
Możliwości wykorzystania Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji dla ponownego zagospodarowania terenów pogórniczych [PDF 866,8kB]

Linki do stron zewnętrznych
Zapis video konferencji
Zobacz również

tagi: