Spotkanie warsztatowe w ramach prac nad Regionalnym Planem Transportowym dla Województwa Śląskiego – 25 marca 2022 r

Grafika RPT Zdjęcie

Subregion centralny/ GZM/ organizacje pozarządowe

Z związku z realizacją kolejnego etapu prac nad Regionalnym Planem Transportowym dla Województwa Śląskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego zaprasza na warsztat mający na celu poddanie pod dyskusję propozycję wstępnej propozycji celów i kierunków działań oraz scenariuszy rozwojowych i wariantów prognostycznych dla opracowywanego dokumentu.

Regionalny Plan Transportowy dla Województwa Śląskiego będzie stanowiło narzędzie do podejmowania decyzji w zakresie multimodalności, interoperacyjności, bezpieczeństwa oraz ograniczenia wpływu transportu na środowisko.

Warsztat odbędzie się w dniu 25.03.2022 r., w godz. 11.00-15.00.

Informujemy, że spotkanie będzie nagrywane w celach dokumentacyjnych.

Warunkiem uczestnictwa w warsztacie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Rejestracja dla warsztatu możliwa jest do dnia 24 marca br.

Link do spotkania zostanie udostępniony osobom zgłoszonym na dzień przed planowanym spotkaniem. Przed spotkaniem przesłane zostaną również materiały robocze, które będą przedmiotem dyskusji na warsztacie.

Linki do stron zewnętrznych
Formularz zgłoszeniowy