Warsztaty sieci ROT

W dniach 21-23 stycznia 2015 roku w Milówce odbyły się pierwsze warsztaty sieci ROT województwa śląskiego. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele jednostek należących do sieci ROT. Pierwsze dwa dni warsztatów poświęcone były prezentacji poszczególnych jednostek, zakresu ich zadań oraz oczekiwań w stosunku do dalszej współpracy.

W trzecim dniu przeprowadzona została dyskusja i praca w grupach na temat struktury współpracy oraz wspólnych pól badawczych. Warsztaty były współfinansowane ze środków Unii Europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – projekt „Rozwój efektywnego systemu monitoringu polityk publicznych w województwie śląskim” (PO KL Poddziałanie 5.2.1).

Prezentacje dotyczące wyników badań w obszarach gospodarczym, społecznym oraz przestrzennym stanowią materiał roboczy.

Załączniki:

Prezentacja projektu

Prezentacja - Regionalne Obserwatorium Terytorialne

Prezentacja - moduł gospodarczy

Prezentacja - moduł społeczny

Prezentacja - moduł przestrzenny

Prezentacja - możliwości wykorzystania analiz przestrzennych

Prezentacja - Referat analiz regionalnych i ewaluacji

Prezentacja - Referat zarządzania, monitorowania i analiz

Prezentacja - Regionalna Strategia Innowacji

Prezentacja - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Prezentacja - Wojewódzki Urząd Pracy

Prezentacja - Główny Urząd Statystyczny

Prezentacja - Główny Urząd Statystyczny - System STRATEG

Prezentacja - Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska