Konferencja podsumowująca projekt „Rozwój efektywnego systemu monitoringu polityk publicznych w województwie śląskim

10 czerwca 2015 roku w Euro-Centrum Park Przemysłowy odbyła się konferencja podsumowująca projekt pn. „Rozwój efektywnego systemu monitoringu polityk publicznych w województwie śląskim". W spotkaniu wzięli udział m.in. przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, uczelni wyższych, organizacji pozarządowych oraz podmiotów prywatnych.

Głównym założeniem projektu, realizowanego od 2013 roku, było przeprowadzenie badań społeczno-gospodarczych w trzech modułach tematycznych oraz opracowanie raportów. Ponadto organizowane w ramach projektu spotkania z przedstawicielami różnych instytucji miały na celu zainicjowanie współpracy w ramach organizowanej sieci monitoringu województwa śląskiego.

Na konferencji przedstawiono działania zrealizowane w ramach projektu oraz raporty z badań przeprowadzonych w trzech obszarach tematycznych:

Moduł społeczny

-        Aktywność społeczna w województwie śląskim

-        Niedostosowanie społeczne w województwie śląskim

Moduł gospodarczy

-        Powiązania gospodarcze województwa śląskiego z zagranicą

-        Regionalne mierniki rozwoju

Moduł przestrzenny

-        Dostępność przestrzenna wybranych usług publicznych w województwie śląskim

-        Siła i zasięg oddziaływania ośrodków akademickich województwa śląskiego

Po prezentacji wyników prac przeprowadzona została dyskusja na temat przydatności zebranych danych oraz możliwości ich wykorzystania. Zostały omówione perspektywy pogłębienia analiz w ramach obszarów badawczych oraz nawiązania współpracy z instytucjami uczestniczącymi w spotkaniu.

Raporty do pobrania:

Raport - moduł społeczny

Raport - moduł gospodarczy (uwaga 47 MB)

Raport - moduł przestrzenny