Rozwój efektywnego systemu monitoringu polityk publicznych w województwie śląskim - konferencja

 

 

 

 

Serdecznie zapraszamy na konferencję podsumowującą projekt pn.

„Rozwój efektywnego systemu monitoringu polityk publicznych w województwie śląskim",

która odbędzie się

10 czerwca 2015 r.

w Euro-Centrum, Ligocka 103, 40- 568 Katowice

Program konferencji

 

Celem projektu jest poprawa jakości i skuteczności systemu monitorowania rozwoju społeczno-gospodarczego województwa na rzecz efektywnego wdrażania polityk publicznych. Projekt realizowany jest w trzech obszarach tematycznych:

-         gospodarczym

-         społecznym

-         przestrzennym

Obszary te zostały zdefiniowane na podstawie analizy potrzeb informacyjnych w zakresie planowania i monitorowania realizacji polityk publicznych.

Prace badawcze prowadzone były przez Zespół Projektowy, w skład którego zostały powołane osoby zatrudnione w Regionalnym Centrum Analiz i Planowania Strategicznego - Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

 

Udział w konferencji jest bezpłatny.

O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń

W razie pytań:

32/77-40-182

32/77-40-360