Konferencja otwierająca aktualizację Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego "Śląskie 2020+"

W związku z przystąpieniem przez Samorząd Województwa Śląskiego do aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+” (Uchwała Nr V/55/7/2018 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 25 czerwca 2018 r.) w dniu 11 października 2018 r. zorganizowano konferencję otwierającą prace nad dokumentem.

fot. J.Noga

Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa ma na celu m.in. dostosowanie zapisów obecnie obowiązującego dokumentu do nowoprzyjętych oraz aktualnie przygotowywanych dokumentów na szczeblu rządowym. Zaktualizowany dokument będzie również stanowił podstawę dla procesu opracowywania nowego regionalnego programu operacyjnego na lata 2021-2027.

Celem spotkania było przedstawienie: trybu i harmonogramu prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+”, planowanych prac w systemie regionalnych dokumentów branżowych, najważniejszych uwarunkowań krajowych i europejskich oraz dyskusja nad trendami i wyzwaniami dla rozwoju regionu.

Poniżej zamieszczono prezentacje z konferencji.
Załączniki
Wyzwania regionu - wskazania uczestników [PDF 342,8kB]
Prezentacja uwarunkowania polityki rozwoju [PDF 2,0MB]
Prezentacja tryb i harmonogram Strategii [PDF 646,4kB]