Zaproszenie na konferencję otwierającą aktualizację Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+”

 Logo ROT Śląskie Logo ROT Śląskie
W związku z przystąpieniem przez Samorząd Województwa Śląskiego do aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+” (Uchwała Nr V/55/7/2018 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 25 czerwca 2018 r.), mam zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję otwierającą prace nad dokumentem.

Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa ma na celu m.in. dostosowanie zapisów obecnie obowiązującego dokumentu do nowoprzyjętych oraz aktualnie przygotowywanych dokumentów na szczeblu rządowym. Zaktualizowany dokument będzie również stanowił podstawę dla procesu opracowywania nowego regionalnego programu operacyjnego na lata 2021-2027.

Konferencja odbędzie się w dniu 11 października 2018 r. w auli Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (ul. Jordana 18, Katowice). Celem spotkania będzie przedstawienie: trybu i harmonogramu prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+”, planowanych prac w systemie regionalnych dokumentów branżowych, najważniejszych uwarunkowań krajowych i europejskich oraz dyskusja nad trendami i wyzwaniami dla rozwoju regionu.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w konferencji proszone są o przesłanie takiej informacji na adres:strategia@slaskie.pl (decyduje kolejność zgłoszeń).


Michał Gramatyka

Wicemarszałek Województwa Śląskiego

Załączniki
Program [PDF 236,9kB]
Informacja o ochronie danych osobowych [PDF 268,1kB]