Debata regionalna: Śląskie 2030 – wizja i cele rozwoju

 Zdjęcie Zdjęcie

W związku z prowadzeniem przez Samorząd Województwa Śląskiego procesu aktualizacji podstawowego dokumentu planistycznego regionu, tj. Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+” oraz przygotowania dokumentów sektorowych, zaplanowano przeprowadzenie szerokiej debaty publicznej na temat wyzwań i priorytetów rozwojowych województwa śląskiego. Celem spotkania będzie przedstawienie wyzwań wynikających z krajowej oraz europejskiej polityki rozwoju oraz dyskusja nad oczekiwaniami, trendami i wyzwaniami dla rozwoju regionu.

Debata odbędzie się w dniu 8 kwietnia 2019 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach na Sali Sejmu Śląskiego (ul. Ligonia 46).

Link do rejestracji: Rejestracja na wydarzenie - Debata Regionalna Śląskie 2030 - Wizja i cele rozwoju

Załączniki
Program konferencji - Debata regionalna „Śląskie 2030 – wizja i cele rozwoju” [PDF 212,6kB]