Hierarchia funkcjonalna miast w województwie śląskim jako punkt wyjścia do kształtowania polityk regionalnych i miejskich

Grafika z Konferencji IRMIR Konferencja IRMIR

Instytut Rozwoju Miast i Regionów przeprowadził kompleksowe badanie identyfikujące funkcje usługowe polskich miast oraz rolę jaką ośrodki miejskie pełnią w kontekście swojego otoczenia. W każdym z województw zaplanowano jedno seminarium, na którym zostaną przedstawione wyniki powyższego badania i odbędzie się dyskusja nad możliwością ich wykorzystania w polityce rozwoju województwa oraz polityce miejskiej. Wyniki badań opartych na teorii ośrodków centralnych mogą mieć praktyczne zastosowanie w planowaniu polityk regionalnych i krajowych. Takie podejście pozwala skuteczniej odpowiadać na indywidualne potrzeby rozwojowe miast i uwzględniać rolę, jaką pełnią one dla regionów.
Konferencja

Pierwsze seminarium, poświęcone województwu śląskiemu, odbyło się 26 października 2023 roku na Sali Sejmu Śląskiego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego. Organizatorem spotkania był Instytut Rozwoju Miast i Regionów wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego, a partnerami merytorycznymi Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Związek Miast Polskich oraz Śląski Związek Gmin i Powiatów.

Poniżej zamieszczono prezentacje ze spotkania.
Załączniki
Trendy rozwojowe a fundamanty i filary polityki rozwoju miast i regionów [PDF 2,4MB]
Hierarchia funkcjonalna miast jako rama odniesienia dla polityk regionalnych i krajowych [PDF 5,5MB]
Polityka regionalna samorządu województwa śląskiego - rola miast i sieć osadnicza [PDF 2,7MB]
Hierarchia funkcjonalna miast w Polsce - raport [PDF 2,5MB]
Zobacz również