Zaproszenie na konferencję

 Zdjęcie Zdjęcie


Konferencja w ramach projektu pn. Rozbudowa systemu zarządzania terenami pogórniczymi na terenie województwa śląskiego

W związku z realizacją projektu pn. Rozbudowa systemu zarządzania terenami pogórniczymi na terenie województwa śląskiego, którego celem jest wdrożenie nowej, ogólnodostępnej e-usługi w postaci bazy danych terenów pogórniczych na terenie województwa śląskiego wraz z waloryzacją tych obszarów, na rzecz wsparcia procesu ich przekształceń i ponownego wykorzystania, Zarząd Województwa Śląskiego wraz z liderem projektu – Głównym Instytutem Górnictwa w Katowicach ma zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję, prezentującą wstępne wyniki prac projektowych.

Celem wydarzenia będzie prezentacja założeń metodologicznych narzędzi analitycznych do waloryzacji terenów pogórniczych, a także wstępnych wyników w ramach tworzonej bazy danych. Ponadto zaprezentowany zostanie zakres wsparcia eksperckiego w ramach Inicjatywy START oraz doświadczenia i wyzwania w zagospodarowaniu terenów poprzemysłowych i transformacji energetycznej na przykładzie wybranych projektów. Przedstawione będą również możliwości finansowania działań transformacyjnych regionu z nowego instrumentu Komisji Europejskiej – Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.

Konferencja odbędzie się w dniu 27 września 2021 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach na Sali Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46. 

W razie jakichkolwiek pytań osobami do kontaktu pozostają Pani Aleksandra Pitura lub Pani Aleksandra Sekienda pod numerem telefonu: 32 77 99 106

Z uwagi na możliwą zmianę sytuacji epidemiologicznej organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany formuły konferencji ze stacjonarnej na hybrydową. Stosowne informacje zostaną przesłane na adresy mailowe wskazane w formularzu zgłoszeniowym.

Transmisja konferencji: https://youtu.be/5XGwfrCUhE8

Załączniki
Program konferencji [PDF 468,6kB]
Klauzula informacyjna RODO [PDF 464,5kB]