Ruszyła baza danych OPI TPP 2.0!

W kwietniu br. została udostępniona baza danych terenów pogórniczych i poprzemysłowych na obszarze województwa śląskiego przygotowana w ramach projektu pn. „Rozbudowa systemu zarządzania terenami pogórniczymi na terenie województwa śląskiego” (akronim projektu: OPI-TPP 2.0) realizowanego przez Województwo Śląskie wraz z Głównym Instytutem Górnictwa w Katowicach (liderem projektu).


Baza danych OPI TPP 2.0 zawiera szczegółową charakterystykę zinwentaryzowanych terenów pogórniczych i poprzemysłowych, a także opracowaną na podstawie autorskich algorytmów waloryzację tych terenów tj. ocenę atrakcyjności inwestycyjnej, ocenę potencjału do usług ekosystemowych oraz ocenę kosztów rewitalizacji. System daje również możliwość spersonalizowanego porównywania wybranych terenów. 


W bazie można także znaleźć cyfrowe wersje dokumentów, dotyczące zinwentaryzowanych terenów, w tym dane z nalotów dronem, mapy geodezyjne, raporty termowizyjne, wyniki badania wody, ocenę oddziaływania na środowisko działalności górniczej oraz decyzje (plany ruchu przy likwidacji zakładu górniczego).


Baza danych OPI TPP 2.0  dostępna jest pod adresem:
https://www.opi-tpp.pl


Projekt „Rozbudowa systemu zarządzania terenami pogórniczymi na terenie województwa śląskiego”  realizowany był w ramach II osi priorytetowej RPO WSL 2014-2020 (EFRR), tj. Cyfrowe Śląskie, działanie: 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych.


Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
  Przykładowy teren_01 Przykładowy teren_02 Przykładowy teren_03

Linki do stron zewnętrznych
Baza danych OPI TPP 2.0