Spotkanie Zespołu ekspertów do aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego

 Zdjęcie Zdjęcie
W dniu 2 grudnia 2019 r. odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu ekspertów do aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego.

W dniu 2 grudnia 2019 r. odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu ekspertów do aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego. W spotkaniu wzięli udział eksperci do aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego, Regionalnej Polityki Rewitalizacji, Regionalnej Polityki Miejskiej, aktualizacji Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Regionalnej Polityki Rozwoju Edukacji, konsultant zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego oraz Prezes Zarządu Śląskiego Parku Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Sp. z o.o. i Dyrektor Parku Naukowo Technologicznego Technopark Gliwice.

Spotkanie poprowadziła Dyrektor Wydziału Rozwoju Regionalnego, Pani Małgorzata Staś i Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego, Pani Stefania Koczar-Sikora.

Kierownik referatu RCAS, Pani Joanna Miśka zaprezentowała wyniki dotychczasowych prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego w zakresie diagnozy społeczno-gospodarczej, wyzwań, celów strategicznych nowej strategii, obszarów strategicznej interwencji i przedsięwzięć.

Następnie przeprowadzona została dyskusja na temat kluczowych trendów i czynników sukcesu rozwoju regionu oraz odniesienia się do zaproponowanych celów strategicznych, układu OSI w kontekście najważniejszych potencjałów i problemów regionu.