Regionalna polityka rewitalizacji województwa śląskiego

Regionalna polityka rewitalizacji województwa śląskiego

Zarząd Województwa Śląskiego

zgodnie z art. 43 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.)

ogłasza,

przyjęcie dokumentu pn. Regionalna polityka rewitalizacji województwa śląskiego wraz z podsumowaniem i uzasadnieniem.

Dokument pn. Regionalna polityka rewitalizacji województwa śląskiego wraz z podsumowaniem i uzasadnieniem dostępne są na stronie internetowej Województwa Śląskiego www.slaskie.pl, w zakładce plany rozwoju, na stronie BIP-u Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz na stronie http://rcas.slaskie.pl. Informacje na temat wskazanych dokumentów można uzyskać również w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego pod niżej wskazanym adresem (po wcześniejszym kontakcie telefonicznym) i pod numerem telefonu:

Departament Rozwoju i Transformacji Regionu
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
siedziba - ul. Plebiscytowa 36, 40-041 Katowice
poczta - ul. Ligonia 46; 40-037 Katowice
tel: +48 (32) 77 44 035, +48 (32) 77 44 034, fax: +48 (32) 77 99 174

Załączniki
Regionalna polityka rewitalizacji województwa śląskiego [PDF 4,8MB]
Podsumowanie do Regionalnej polityki rewitalizacji województwa śląskiego [PDF 238,2kB]
Uzasadnienie do Regionalnej polityki rewitalizacji województwa śląskiego [PDF 128,8kB]
Załącznik nr 1 do Uzasadnienia - Zestawienie uwag i wniosków zgłoszonych w ramach konsultacji projektu - etap I [PDF 2,1MB]
Załącznik nr 1 do Uzasadnienia - Zestawienie uwag i wniosków zgłoszonych w ramach konsultacji projektu - etap II [PDF 979,7kB]
Prognoza oddziaływania na środowisko do Regionalnej polityki rewitalizacji województwa śląskiego [PDF 7,6MB]

Linki do stron zewnętrznych
Uchwała Zarządu Województwa Śląskiego nr 2327/383/VI/2022 z dnia 21 grudnia 2022 r.