Konsultacje społeczne: Projekt Regionalnej Polityki Rozwoju Edukacji Województwa Śląskiego

Zarząd Województwa Śląskiego

na podstawie: art. 10a ust. 1 oraz 2, art. 11 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 2094.) oraz Uchwały Nr V/60/4/2018 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami województwa śląskiego

 

ogłasza

konsultacje projektu Regionalnej Polityki Rozwoju Edukacji Województwa Śląskiego. 

 

Projekt Regionalnej Polityki Rozwoju Edukacji Województwa Śląskiego dostępny jest na stronie internetowej Województwa Śląskiego www.slaskie.pl, w zakładce plany rozwoju, na stronie BIP-u Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz na stronie http://rcas.slaskie.pl.  
Do udziału w procesie konsultacji projektu Regionalnej Polityki Rozwoju Edukacji Województwa Śląskiego zapraszamy wszystkich zainteresowanych, w tym samorządy, partnerów społecznych i gospodarczych oraz osoby prywatne. Wszelkie uwagi i wnioski należy zgłaszać z wykorzystaniem formularza dostępnego na wyżej wskazanych stronach internetowych, pisemnie lub elektronicznie na adres: 

Departament Rozwoju i Transformacji Regionu 
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 
Siedziba - ul. Plebiscytowa 36, 40-041 Katowice 
Poczta - ul. Ligonia 46; 40-037 Katowice 
Tel.: +48 (32) 77 44 036  
polityka.edukacja@slaskie.pl 

 z dopiskiem  

konsultacje Regionalnej Polityki Rozwoju Edukacji Województwa Śląskiego 

 

 bądź ustnie do protokołu. Uwagi można przekazywać w terminie do 28 lutego 2023 r.  

 

Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych opinii, uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Śląskiego. 

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych 

Administratorem danych osobowych jest Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą przy ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, adres email: kancelaria@slaskie.pl, strona internetowa: bip.slaskie.pl. Dalsze informacje dotyczące ochrony danych osobowych osób składających uwagi, opinie i wnioski znajdują się w ogłoszeniu o trwających pracach nad Regionalną Polityką Rozwoju Edukacji Województwa Śląskiego na stronie internetowej www.slaskie.pl   

Załączniki
Projekt Regionalnej Polityki Edukacji Województwa Śląskiego [PDF 8,7MB]
Projekt Załącznik nr 1. - Diagnoza strategiczna [PDF 8,9MB]
Formularz zgłaszania uwag do projektu Regionalnej Polityki Rozwoju Edukacji Województwa Śląskiego [DOCX 26,3kB]
Informacja o ochronie danych osobowych [PDF 283,6kB]

Linki do stron zewnętrznych
Uchwała Zarządu Województwa Śląskiego nr 177/398/VI/2023 z dnia 2 lutego 2023 r