Przyjęcie Regionalnego Planu Transportowego

Zarząd Województwa Śląskiego

zgodnie z art. 43 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.)

ogłasza przyjęcie dokumentu pn. Regionalny Plan Transportowy dla Województwa Śląskiego wraz z podsumowaniem i uzasadnieniem.

Dokument pn. Regionalny Plan Transportowy dla Województwa Śląskiego wraz z podsumowaniem i uzasadnieniem dostępne są na stronie internetowej Województwa Śląskiego www.slaskie.pl, w zakładce plany rozwoju, na stronie BIP-u Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz na stronie http://rcas.slaskie.pl. Informacje na temat wskazanych dokumentów można uzyskać również w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego pod niżej wskazanym adresem (po wcześniejszym kontakcie telefonicznym) i numerem telefonu:


Departament Rozwoju i Transformacji Regionu
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Siedziba - ul. Wita Stwosza 3, 40-036 Katowice
Poczta - ul. Ligonia 46; 40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 77 44 034/ 032 77 44 040

Załączniki
Regionalny Plan Transportowy dla Województwa Śląskiego [ZIP 25,7MB]
Podsumowanie do RPT [PDF 170,8kB]
Uzasadnienie do RPT [ZIP 1,7MB]
Prognoza oddziaływania na środowisko [PDF 14,2MB]
Prognoza - załaczniki 1-4 [ZIP 13,0MB]
Prognoza - załacznik 5 cz.1 [ZIP 11,9MB]
Prognoza - załacznik 5 cz.2 [ZIP 14,6MB]
Prognoza - załacznik 5 cz.3 [ZIP 12,9MB]