Warsztaty dotyczące prowadzonych prac nad dokumentem pn. Polityka gospodarki niskoemisyjnej dla Województwa Śląskiego

W dniu 27 września 2016 r. w budynku A Uniwersytetu Ekonomicznego przy ulicy Bogucickiej 3 w Katowicach, w godzinach 9:30 - 12:30 odbyło się spotkanie dotyczące prowadzonych prac nad dokumentem pn. Polityka gospodarki niskoemisyjnej dla Województwa Śląskiego, opracowywanego przez Regionalne Centrum Analiz i Planowania Strategicznego Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

W warsztatach organizowanych przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego uczestniczyli członkowie Regionalnej Rady ds. Energii powołanej w ramach Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, a także przedstawiciel Funduszu Górnośląskiego S.A.

W pierwszej części spotkania uczestnikom warsztatów przedstawiono prezentację dotyczącą:

- Programowych uwarunkowań wewnętrznych - w ramach których przedstawiono zawartość Założeń Programowych Polityki gospodarki niskoemisyjnej dla Województwa Śląskiego;

- Programowych uwarunkowań zewnętrznych - w ramach których omówiono zarówno aktualnie prowadzone jak i planowane do realizacji prace dotyczące dokumentów o charakterze strategicznym na szczeblu krajowym i europejskim, z zakresu energetyki i gospodarki niskoemisyjnej.

W części warsztatowej spotkania podjęto dyskusję na temat m.in. określenia celu opracowania Polityki, wskazania horyzontu czasowego dokumentu, podejścia do podziału terytorialnego w opracowaniu oraz określenia głównych wyzwań stojących przed województwem w zakresie energetyki i gospodarki niskoemisyjnej. Podjęto się również analizy działań wskazanych w konsultowanej obecnie przez Ministerstwo Rozwoju Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju pod względem ich wykorzystania w pracach nad zapisami Polityki.