Warsztaty w ramach prac nad „Koncepcją polityki przeciwdziałania negatywnym zmianom demograficznym, depopulacji i starzeniu się społeczeństwa

 Zdjęcie Zdjęcie

Warsztaty w ramach prac nad „Koncepcją polityki przeciwdziałania negatywnym zmianom demograficznym, depopulacji i starzeniu się społeczeństwa".

Od lutego 2016 roku trwają prace koordynowane przez Zarząd Województwa Śląskiego dotyczące opracowania Koncepcji polityki przeciwdziałania negatywnym zmianom demograficznym, depopulacji i starzeniu się społeczeństwa. Województwo śląskie stoi przed wyzwaniem związanym ze zmniejszającą się liczbą ludności, zarówno wskutek niekorzystnych ruchów migracyjnych, jak i  w efekcie niekorzystnego ruchu naturalnego ludności.

Opracowany dokument będzie wyznaczał katalog działań, podejmowanych celem przeciwdziałania negatywnym tendencjom demograficznym w województwie.

W ramach prac nad dokumentem 24 października br. w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego odbyły się warsztaty z udziałem ekspertów  oraz organizacji społecznych , które miały na celu wypracowanie celów i kierunków działania, w tym kluczowych projektów .

Zgodnie z założonym harmonogramem prac dokument „Koncepcji..." będzie gotowy na przełomie I i II kwartału 2017 roku.