KONFERENCJA "Programy i inicjatywy europejskie"

Potencjalne źródła finansowania projektów realizujących strategie ponadregionalne

W ramach realizacji Strategii Rozwoju Polski Południowej do roku 2020 referat Regionalne Centrum Analiz i Planowania Strategicznego Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego podejmuje inicjatywy informacyjne i promocyjne, ukierunkowane na wdrażanie zapisów Strategii.

31 maja 2016 roku na Sali Sejmu Śląskiego w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach odbyła się konferencja „Programy i inicjatywy europejskie – potencjalnym źródłem finansowania projektów realizujących strategie ponadregionalne". Spotkanie zostało zorganizowane we współpracy z Ministerstwem Rozwoju oraz Krajowym Punktem Kontaktowym ds. Instrumentów Finansowych Programów UE. Celem konferencji była popularyzacja wiedzy w zakresie możliwości finansowania projektów ponadregionalnych w ramach programów i inicjatyw UE.

W ramach spotkania zaprezentowano:

  • wsparcie dla MŚP w ramach Programu COSME,
  • wsparcie w zakresie badań i innowacji w programie Horyzont 2020,
  • program na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich URBACT III 2014-2020,
  • wsparcie dla projektów ochrony środowiska w ramach programu LIFE 2014-2020,
  • ofertę dla sektorów kultury, kreatywnych i audiowizualnego w programie Kreatywna Europa 2014-2020.

Program spotkania

Wybrane programy i inicjatywy europejskie – krótka charakterystyka

Prezentacje:

Program COSME

Program Horyzont 2020

Program Kreatywna Europa 2014-2020

Program LIFE 2014-2020

Program URBACT III 2014-2020

Strategia Rozwoju Polski Południowej do roku 2020