Spotkanie z JST w ramach projektu pn.: „Rozwój efektywnego monitoringu polityk publicznych w województwie śląskim”

W dniu 11 grudnia 2014 roku w budynku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyło się spotkanie z jednostkami samorządu terytorialnego województwa śląskiego.

Na spotkaniu zaprezentowane zostały efekty dotychczasowych prac i przedyskutowana możliwość współpracy w zakresie monitoringu rozwoju społeczno-gospodarczego województwa. Wyniki przedstawione na poniższych prezentacjach mają charakter roboczy, w związku z powyższym w toku dalszych prac mogą ulec zmianie.

Załączniki:

Prezentacja – moduł przestrzenny

Prezentacja – moduł społeczny

Prezentacja - moduł gospodarczy