Diagnoza Rozwoju Systemu Transportu Województwa Śląskiego

Na stronie internetowej Regionalnego Centrum Analiz i Planowania Strategicznego opublikowany został 5 Zeszyt Analiz RCAS pod nazwą Diagnoza Rozwoju Systemu Transportu Województwa Śląskiego.

Przedmiotowe opracowanie wykonane zostało w trakcie prac nad Strategią Rozwoju Systemu Transportu Województwa Śląskiego. Treść tego dokumentu jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.