Raport ewaluacyjny procesu wdrażania i projektowania strategii rozwoju województwa

Na podstronie poświęconej monitoringowi i ewaluacji zamieszczony został Raport ewaluacyjny procesu wdrażania i projektowania strategii rozwoju województwa.

Raport ten został sporządzony w Wydziale Planowania Strategicznego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Jego przygotowanie było jednym z lementów prac nad Strategią Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+”.