Śląska Internetowa Biblioteka Zbiorów Zabytkowych

W lipcu br. rozpoczęła działanie strona internetowa projektu pn. Śląska Internetowa Biblioteka Zbiorów Zabytkowych, realizowanego przez Bibliotekę  Śląską w ramach działania 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym, priorytetu XI Kultura i dziedzictwo kulturowe Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Projekt kierowany jest do wszystkich zainteresowanych, a jego celem jest udostępnienie w formie cyfrowej cennych dzieł piśmiennictwa przechowywanych w Bibliotece Śląskiej. Docelowo ma powstać zasób cyfrowy liczący blisko 27 tys. publikacji.