Wskaźnik Lokalnego Rozwoju Społecznego

Biuro Projektowe Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP), na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, opracowało raport pn. „Krajowy Raport o Rozwoju Społecznym. Rozwój regionalny i lokalny".

Publikacja ta prezentuje wyniki innowacyjnego i unikalnego w skali świata badania rozwoju społecznego na poziomie lokalnym za pomocą nowatorskiego Wskaźnika Lokalnego Rozwoju Społecznego (Local Human Development Index - LHDI). Został on skonstruowany w oparciu o istniejącą i uznaną międzynarodowo metodologię Wskaźnika Rozwoju Społecznego (Human Development Index - HDI), która służy do badania rozwoju społeczno-ekonomicznego na poziomie krajowym.