Bank Danych o Lasach

Lasy Państwowe w ostatnim czasie uruchomiły portal internetowy Bank Danych o Lasach. Jego głównym celem jest udostępnianie informacji o stanie lasów oraz prognozach rozwoju w postaci danych opisowych oraz przestrzennych.

Obecnie zawiera informacje na temat lasów będących głównie we władaniu Lasów Państwowych. Docelowo (w przeciągu 2 lat) ma zawierać informacje na temat lasów wszystkich form własności.

Jednym z elementów portalu jest interaktywna mapa.