Badanie ruchu turystycznego

Na zlecenie Śląskiej Organizacji Turystycznej przeprowadzone zostało Badanie ruchu turystycznego w województwie śląskim w 2012 roku.

Wykonano je w oparciu o następujące metody badawcze:

- badanie desk research - analiza materiałów źródłowych opisujących ruch turystyczny w województwie śląskim w 2011 roku na tle innych województw skupiająca się na tematyce turystyki przyjazdowej

- badanie obiektów/atrakcji turystycznych województwa śląskiego - zebranie informacji o przepływie turystów w wybranych obiektach w trzecim kwartale 2011 roku i w roku 2012

- badanie Omnibus CAPI - ogólnopolskie, reprezentatywne badanie dorosłych Polaków, którego celem było oszacowanie wielkości ruchu turystycznego w województwie śląskim w 2012 roku