Geoserwisy

Centrum UNEP/GRID-Warszawa we współpracy z Instytutem Geodezji i Kartografii w Warszawie oraz firmą ASTRIUM rozpoczęło realizację projektu Serwisy ESA jako wsparcie w zarządzaniu środowiskiem w Polsce (ESA’s Geospatial Services for environmental management in Poland).

Informacje dotyczące projektu dostępne są pod adresem geoserwisy.pl

Głównym celem podejmowanych działań jest promocja wśród pracowników administracji publicznej możliwości efektywnego wykorzystania produktów informacyjnych (map tematycznych, baz danych, itd.) opracowywanych na podstawie zobrazowań satelitarnych (archiwalnych oraz aktualnych) oraz dodatkowych danych tematycznych (np. informacji statystycznej).