Konkurs Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego 2013

Rusza edycja 2013 konkursu na najlepsze realizacje urbanistyczne i architektoniczne w regionie pn. "Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego".

Celem konkursu jest m.in. promocja realizacji urbanistycznych i architektonicznych kształtujących przestrzeń publiczną, przeciwdziałanie degradacji przestrzeni otwartej i zurbanizowanej, podnoszenie świadomości mieszkańców w zakresie kształtowania przestrzeni oraz poprawa wizerunku województwa i wzrost jego konkurencyjności.

Podobnie jak w roku ubiegłym nagrody i wyróżnienia przyznane zostaną w czterech kategoriach: przestrzeń publiczna, zrewitalizowana przestrzeń publiczna, obiekt użyteczności publicznej, zrewitalizowany obiekt użyteczności publicznej. Łączna pula nagród w konkursie wynosi 60 tys. zł.

Linki do stron zewnętrznych
Najlepsza Przestrzeń Publiczna