Diagnoza strategiczna rozwoju województwa śląskiego

Na stronie opublikowany został numer 4/2012 Zeszytów Analizy RCAS. Została w nim przedstawiona diagnoza strategiczna rozwoju województwa, opracowana w ramach prac związanych z aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020".

Zawarty w niej materiał stanowi podstawę wnioskowania na temat pozycji regionu w kraju i Europie oraz zróżnicowania wewnętrznego województwa w aspekcie środowiskowym, społecznym, gospodarczym i infrastrukturalnym.