Opracowanie wymagań i założeń budowy oraz projektu technicznego dla ORSiP

Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego ogłosiło wyniki konkursu na opracowanie wymagań i założeń budowy oraz projektu technicznego dla Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej.

Z wynikami konkursu można zapoznać się na stronie ŚCSI.