Raport Strategiczny 2012. Strat2012.pl

Ministerstwo rozwoju Regionalnego opracowało Raport Strategiczny 2012. Strat2012.pl.

Opracowanie to ma na celu ocenę efektywności wdrażania polityki spójności w ramach dotychczasowej realizacji perspektywy finansowej 2007-2013 oraz sposób wykorzystania w okresie 2010-2012 rekomendacji sformułowanych w Raporcie Strategicznym 2009.