Rozpoczynamy prace

Dzisiaj tj. 3 grudnia 2012 roku rozpoczęliśmy bardziej zaawansowane prace nad wypełnieniem strony zawartością.

Mamy nadzieję, że z czasem treść strony spełni Państwa wymagania i okaże się pomocnym źródłem informacji o rozwoju regionu.

Na początek zaczynamy od podstrony Raporty i analizy, na której zamieszczono zestawienie wybranych opracowań przydatnych do monitoringu rozwoju regionu, których autorami są jednostki rządowe i samorządowe różnego szczebla, instytucje naukowe i firmy komercyjne.

Przygotowana została również podstrona dotycząca informacji i danych dostępnych online, zawierająca krótką charakterystykę wybranych (!) źródeł danych, które mogą stanowić istotny zasób informacji do monitorowania przemian społecznych, gospodarczych i przestrzennych w regionie.

Ponadto na stronie zamieszczony został także pierwszy numer serii raportów z badań i analiz prowadzonych przez RCAS, który dotyczy analizy powiązań funkcjonalnych na obszarze województwa śląskiego. W opracowaniu jest kilka kolejnych raportów, które po ukończeniu będą udostępnione.