Wiadomości


Warsztaty subregionalne 2019

 Subregiony
Na przełomie marca i kwietnia 2019 roku zrealizowano cykl warsztatów subregionalnych z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego. Spotkania otwierane były przez Marszałka Województwa Śląskiego i jego zastępców.