Wiadomości


Zielona przyszłość Śląska

 fot. Tomasz Żak / UMWS
Szanse, nadzieje i wyzwania związane z przyszłością województwa śląskiego w kontekście ochrony środowiska i walki z niską emisją zdominowały dyskusję w trakcie konferencji „Ekologiczne i niskoemisyjne województwo śląskie”, która odbywała się w Sali Sejmu ŚląskiegoWarsztaty subregionalne 2019

 Subregiony
Na przełomie marca i kwietnia 2019 roku zrealizowano cykl warsztatów subregionalnych z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego. Spotkania otwierane były przez Marszałka Województwa Śląskiego i jego zastępców.