Zmiana harmonogramu prac

Zmiana harmonogramu prac

 

Następuje zmiana harmonogramu prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+” (poprzez wydłużenie prac nad aktualizacją do II kw. 2020 r.) określonego w załączniku do uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr V/55/7/2018 z dnia 25 czerwca 2018 r.

Uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego