Ruszają konsultacje społeczne projektu dokumentu pn. „Koncepcja polityki przeciwdziałania negatywnym zmianom demograficznym, depopulacji i starzeniu się społeczeństwa w województwie śląskim”

 Zdjęcie Zdjęcie
Województwo śląskie stoi przed wyzwaniami związanymi ze zmniejszającą się liczbą ludności, zarówno wskutek niekorzystnych ruchów migracyjnych, jak i w efekcie niekorzystnego ruchu naturalnego ludności. Prognozy demograficzne przygotowywane przez Główny Urząd Statystyczny wskazują, że tendencje te będą się pogłębiać, co w perspektywie kilkunastu lat może skutkować licznymi problemami społecznymi i gospodarczymi.
Mając na uwadze wskazywane tendencje Zarząd Województwa Śląskiego w lutym 2016 roku podjął prace związane z opracowaniem Koncepcji polityki przeciwdziałania negatywnym zmianom demograficznym, depopulacji i starzeniu się społeczeństwa”.
Przedstawiony dokument poza analizą sytuacji demograficznej województwa wskazuje na obszary, które wymagają wsparcia oraz prezentują pożądane kierunki w ramach działań mających na celu przeciwdziałanie depopulacji.
Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 990/194/V/2017 z dnia 23 maja br. przyjął projekt „Koncepcji polityki przeciwdziałania negatywnym zmianom demograficznym, depopulacji i starzeniu się społeczeństwa w województwie śląskim”. Mając na celu zapewnienie realizacji zasady partnerstwa, projekt Koncepcji zostaje skierowany do konsultacji społecznych.
Projekt dokumentu wraz z przygotowanymi analizami dostępny jest na stronie internetowej www.slaskie.pl, w zakładce plany rozwoju/demografia, na stronie BIP-u Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz na stronie rcas.slaskie.pl.
Wszelkie uwagi i opinie do projektu Koncepcji prosimy kierować w terminie do 12 lipca br. na załączonym formularzu na adres mailowy: rcas@slaskie.pl
lub pisemnie:
Wydział Rozwoju Regionalnego
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Załączniki
Uchwała Zarządu nr 990/194/V/2017 z dnia 23.05.2017 r. [DOC 30,5kB]
Koncepcja polityki przeciwdziałania negatywnym zmianom demograficznym, depopulacji i starzeniu się społeczeństwa - projekt [PDF 1,5MB]
Formularz zgłaszania uwag [DOC 38,0kB]
Charakterystyka demograficzna województwa śląskiego [PDF 2,9MB]
Wpływ poczucia bezpieczeństwa socjalnego na przyrost naturalny w województwie śląskim [PDF 3,6MB]
Sytuacja społeczno-gospodarcza osób do 30 roku życia w województwie śląskim [PDF 1,3MB]
Migracje zarobkowe i sytuacja demograficzna województwa śląskiego [PDF 2,5MB]