Rozwój Polski Południowej

Informacja o realizacji strategii ponadregionalnych

Informacja za rok 2016

Ministerstwo Rozwoju przygotowało kolejną rokroczną informację o realizacji Strategii Rozwoju Polski Południowej do roku 2020, która jest jednocześnie elementem pierwszego wspólnego dokumentu sprawozdawczego dla wszystkich strategii ponadregionalnych.

Materiał opracowany został zgodnie z Systemem Monitorowania Strategii Ponadregionalnych oraz z systemem monitorowania i ewaluacji zawartym w strategiach. Sprawozdanie pozwala na obserwacje postępów i efektów realizacji wyznaczonych celów, oraz dostarcza bieżących danych na temat trendów rozwojowych zachodzących w makroregionach.

Informacja o stanie realizacji strategii ponadregionalnych powstała we współpracy Ministerstwa Rozwoju ze wszystkimi makroregionami. Wykorzystano przygotowane przez władze regionalne materiały informacyjne na temat działań przyczyniających się do realizacji celów Strategii oraz analizę projektów ponadregionalnych finansowanych z regionalnych programów operacyjnych, realizowanych w 2016 roku w ramach ponadregionalnych obszarów strategicznych.

Linki do stron zewnętrznych
Informacja o realizacji strategii ponadregionalnych Polski Wschodniej, Południowej, Zachodniej i Centralnej za rok 2016