Regionalny program przeciwdziałania nadwadze, otyłości i cukrzycy w województwie śląskim na lata 2017-2020

Wśród chorób cywilizacyjnych o największym zagrożeniu dla zdrowia i życia ludności znajdują się współcześnie cukrzyca i otyłość. W województwie śląskim cukrzyca stanowi istotny problem - liczba zgonów spowodowanych tą chorobą jest największa wśród wszystkich regionów kraju. Województwo lideruje zarówno wśród wskazań zgonów w liczbach bezwzględnych, jak i w porównaniu wskaźnika liczącego liczbę zgonów przypadających na 100 tys. mieszkańców. Istotnym problemem mieszkańców województwa śląskiego jest również nadmierna masa ciała, która stanowi bardzo istotny czynnik przy rozwoju cukrzycy.

W odpowiedzi na wspomniane zagrożenia dla zdrowia mieszkańców regionu Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 2187/223/V/2017 z dnia 25 października 2017 r. przyjął Regionalny Program Zdrowotny pn. „Regionalny program przeciwdziałania nadwadze, otyłości i cukrzycy w województwie śląskim na lata 2017-2020”. Przygotowanie przez Zarząd Województwa Śląskiego wspomnianego Regionalnego Programu Zdrowotnego, zawierającego diagnozę stanu zdrowotnego mieszkańców województwa, wyznaczenie konkretnego, mierzalnego celu do osiągnięcia, a także wskazanie odbiorców, do których interwencja zostanie skierowana, pozwoli m.in. na skoordynowanie działań podejmowanych w regionie z zakresu omawianych jednostek chorobowych. Udział ekspertów m.in. z zakresu diabetologii, w pracach nad powstaniem dokumentu daje pewność, że wskazane w nim postępowanie jest zgodne z ich rekomendacjami i wytycznymi klinicznymi. Program został także poddany obligatoryjnej ocenie wykonywanej przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Instytucja ta udzieliła Programowi oceny pozytywnej warunkowej wnosząc sugestie do jego treści, które zostały rozważone przy opracowaniu ostatecznej wersji dokumentu.
Linki do stron zewnętrznych
Regionalny program przeciwdziałania nadwadze, otyłości i cukrzycy w województwie śląskim na lata 2017-2020