Program Rozwoju Turystyki w Województwie Śląskim 2020+

Zarząd Województwa Śląskiego przyjął Program Rozwoju Turystyki w Województwie Śląskim 2020+ uchwałą Nr 2110/222/V/2017 z dnia 17.10.2017 r. Wraz z Programem przyjęto podsumowanie i uzasadnienie do tego dokumentu.

Prace rozpoczęte w październiku 2015 r. obejmowały szereg prac analitycznych, warsztatowych i konsultacyjnych, których celem było wypracowanie dokumentu, który zastąpiłby nieaktualną już Strategię Rozwoju Turystyki w Województwie Śląskim na lata 2004-2013 oraz odpowiedział na współczesne wyzwania związane z turystyką. Do prac nad przygotowaniem Programu zaproszono szerokie gremium samorządowe, gospodarcze i naukowe z całego województwa śląskiego.

Treść Programu Rozwoju Turystyki w Województwie Śląskim 2020+ oraz uzasadnienie
wraz z podsumowaniem, zawierające informacje o udziale społeczeństwa w tworzeniu dokumentu, są dostępne na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (www.slaskie.pl) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Z dokumentami tymi można zapoznać się również w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Wydziale Rozwoju Regionalnego, ul. Plebiscytowa 36, 40-041 Katowice, pok. 0.07.
Załączniki
Program Rozwoju Turystyki w Województwie Śląskim 2020+ [PDF 3,1MB]
Podsumowanie [PDF 252,7kB]
Uzasadnienie [PDF 175,7kB]
Zobacz również

tagi: