Konferencja „Ekologiczne i niskoemisyjne województwo śląskie”

Zarząd Województwa Śląskiego organizuje konferencję pn. Ekologiczne i niskoemisyjne województwo śląskie.

W ramach prowadzonego procesu aktualizacji podstawowego dokumentu planistycznego regionu, tj. Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+” oraz w związku z przygotowaniem dokumentu sektorowego pn. Polityka gospodarki niskoemisyjnej dla Województwa Śląskiego. Regionalna polityka energetyczna do roku 2030, Zarząd Województwa Śląskiego organizuje konferencję pn. Ekologiczne i niskoemisyjne województwo śląskie.

Konferencja odbędzie się w dniu 7 października 2019 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach na Sali Sejmu Śląskiego.

Rejestracja zakończona.

Ilość miejsc ograniczona- decyduje kolejność zgłoszeń.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: 32 77 99 104

Załączniki
Program konferencji [PDF 431,5kB]